Volvo_top

mCUB kom till utifrån en vision, där grundarnas mål var att driva ett konsultbolag på vilket de
själva ville jobba – tillsammans med en massa andra härliga människor, förstås. Och precis där är företaget idag.

Numera är mCUB en arbetsplats för över femtio människor, men vi är inte nöjda där. Vi vill bli ännu fler!

Några få mCUB:are spenderar arbetsdagarna på vårt huvudkontor, som återfinns i hjärtat av
västsvensk fordonsindustri, på Hisingen i Göteborg. En klar majoritet av våra medarbetare
hittar ni naturligtvis ute på uppdrag hos våra kunder.

Andan som råder på mCUB genomsyras av att vi inte är någonting utan alla våra medarbetare.
Tillsammans däremot, kan vi uppnå vad som helst. Att alla behövs och att vi, om vi tar till vara på
varandras olika kompetenser och egenskaper blir ett starkt lag betyder att vi är en platt organisation.

Alla mCUB:ares kunskaper, åsikter, tankar och idéer är viktiga!